Neživotní pojištění - typy a tipy

Neživotní pojištění - typy a tipy


Pokud potřebujete poradit ohledně neživotního pojištění, dali jsme dohromady několik základních informací a rad, jak si počínat. Pokud si čímkoliv nebudete jistí, neváhejte se na nás, prosím, obrátit.

Kdy a jak vypovědět pojistnou smlouvu a kdy bude ukončena?

Pojištění s běžným pojistným zaniká výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období a výpověď musí být doručena minimálně 6 týdnů před uplynutím pojistného období. Dále je možné smlouvu vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy s 8denní výpovědní lhůtou nebo do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

Jak se pojistit proti škodám způsobeným vzrostlými stromy a větvemi třetím osobám?

Śkody způsobené třetím osobám v souvislosti se vzrostlými stromy je možné pojistit v podobě odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti. “Důležité je však dodat, že například v případě vzniku škody působením vyšší moci, nejčastěji silným větrem, není odpovědnost za škodu na vlastníkovi vzrostlého stromu,” říká Ing. Miroslav Mikoláš, finanční poradce společnosti 4fin.

Je potřeba mít pojištění odpovědnosti v občanském životě, pokud je pojištěna odpovědnost za škody způsobené zaměstnavateli?

Ano, jde o dvě odlišná pojištění za škody, které lze způsobit třetím osobám. Občanská odpovědnost se vztahuje na škody způsobené v běžném životě a zahrnuje všechny osoby žijící ve společné domácnosti. Odpovědnost za škody způsobené zaměstnavateli slouží pro pracovní poměr a škody způsobené při výkonu povolání v rámci pracovněprávního vztahu.

Povodeň vs. záplava, jaký je rozdíl v rámci pojištění?

Povodeň je voda, která se vylila z řek nebo nádrží. Patří sem také případy, kdy voda břeh řeky nebo nádrž protrhla. Záplava je naproti tomu například škoda vzniklá v souvislosti se silným deštěm nebo voda vyvěrající z kanalizace. Pokud se rozhodnete povodeň či záplavu nepojistit, je nutné přesně zjistit, zda pojistitel obě rizika pojišťuje samostatně. Při vyloučení povodně z pojištění by totiž mohlo automaticky dojít i k vyloučení záplavy a naopak.

left

Potřebujete poradit?Zavoláme Vám zpět.

right
Kdy chcete zavolat
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.