Kontokorentní úvěr a bankovní záruky pro podnikatele. K čemu slouží?

Kontokorentní úvěr a bankovní záruky pro podnikatele. K čemu slouží?

Jak financovat krátkodobé provozní potřeby?

Kontokorentní úvěr, neboli povolené přečerpání zůstatku na běžném účtu, banky nabízejí jako doplňkovou službu. Záleží, jaký má klient sjednán limit a do jeho výše může čerpat úvěr. Podnikatelé tuto formu úvěrování používají především na krytí náhlých a neočekávaných výdajů, kdy na svém běžném účtu nemají dostatek vlastních finančních prostředků.

Hlavními parametry kontokorentního úvěru jsou sjednaná úroková sazba, poplatky za zřízení a vedení a limit kontokorentu. Ten musí být ve smlouvě uveden stejně jako termín, do kdy je třeba ho splatit. Kontokorent je neúčelový, krátkodobý, tedy splatný do jednoho roku, a banky si za něj účtují vyšší poplatky.

“Sjednaný úrok se platí za každý den čerpání. Není stanovena žádná pravidelná měsíční splátka, protože splácení úvěru probíhá automaticky s každou příchozí platbou na účet. V momentě, kdy je na běžném účtu obnoven kladný zůstatek, může být kontokorentní úvěr opakovaně čerpán,” říká Ing. Ladislav Klavrza, finanční poradce společnosti 4fin.

Pokud nejsou vypůjčené peněžní prostředky vráceny do stanoveného termínu nebo pokud dojde k překročení úvěrového rámce (limitu), účtují si banky poměrně vysoké sankční poplatky.

Jak se zajistit proti možným rizikům podnikání?

Jsou to bankovní záruky, které posilují důvěru mezi podnikateli. Pod pojmem bankovní záruka rozumíme písemné a neodvolatelné prohlášení banky, že uspokojí nároky věřitele do výše určité peněžní částky, pokud dlužník nebude moci závazek splnit a dostojí podmínkám v záruční listině. Kromě platebních záruk (za zaplacení zboží, za splacení úvěru, za nájemné apod.), které jsou zajímavé pro dodavatele, jsou naopak pro odběratele využitelné zejména neplatební bankovní záruky. Z nich jsou často využívány záruky za nabídku, za účast ve veřejné soutěži, za zálohovou platbu, za splnění kontraktu nebo za zádržné.

“Je zcela běžné, že podnikatelský subjekt využívá několik typů bankovních záruk odpovídajících jednotlivým fázím obchodu dané firmy,” říká Ing. Ladislav Klavrza. Pokud firma například vyrábí a prodává zemědělské stroje na tuzemském trhu, jsou pro ni zajímavé tyto záruky:

  • Záruka za zálohovou platbu (Advance Payment Bond) – pokrývá odběrateli rizika spojená s vyplacením záloh bez protiplnění. Prodávající může účinnost záruky podmínit úhradou akontace na svůj účet, a tudíž se nemusí obávat uplatnění záruky bez obdržení akontace.
  • Záruka za kvalitu díla v záruční době (Warranty Bond) – dodavatel garantuje kvalitu dodávky požadovanou kontraktem, což mu přináší výhodu, že se může dožadovat kratších splatností faktur.
  • Záruka za splnění kontraktu (Performance Bond) – V případě sjednání této kauční záruky má kupující právo na finanční plnění od banky, pokud dodávka od prodávajícího neodpovídá sjednaným podmínkám.
  • Záruka za zádržné (Retention Bond) – umožní výrobci disponovat s prostředky (cca 10 % kontraktu), které by jinak dlouhodobě nebyly uhrazeny a které mu tak odběratel uvolní proti předložení bankovní záruky před uplynutím záruční lhůty. Platební záruku může využít k zajištění zaplacení hladkých plateb souvisejících s kontraktem.
left

Potřebujete poradit?Zavoláme Vám zpět.

right
Kdy chcete zavolat
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.